Прелетно почистване – тънкости на занаята

Планирайте всички работи по почистване на дома от по-рано, придържайте се към прости правила и ще имате възможност да спестите време и усилия, като направите почистването правилно и бързо.

Пролетното почистване не е нещо, което трябва да ви хвърля в шаш и паника. Може да се прави не само през пролетта и не само един път. Може периодично в няколко пъти да се извършва и годишно. Това почистване трябва да започва с почистване на шкафовете, изваждане на всички неща от рафтовете, забърсване с влажна кърпа на всички кожени елементи. Същата процедура е необходимо да се проведе по всички шкафове, скринове, бюфети. Сувенири и прибори трябва да се почистват с влажна кърпа, книгите трябва да се прахосмукира, одеялата и възглавниците внимателно да се изтупат.

Килимите също се нуждаят от специални грижи, те трябва да са тупани веднъж в месеца, прахосмукирани веднъж седмично и изпирани поне един път годишно.

В идеалния случай, най-малко веднъж годишно може да се извършва почистване на килими . За измиването на прозорците се използват и специални средства, които не оставят следи върху стъклото.

Подовете се минават с влажна кърпа. Това обае е процедура, която трябва да се прилага поне веднъж на 5-7 дни.

Вижте тук за почистване на тавани и мазета София.

Добре е в пролетното почистване да правите разбор и на всички дрехи, шкафове с бельо, шкафове с подправки и пр. Много чето в тях се заседяват неща, чиито срокове на годност са минали.