Унищожаване на дървеници

Защо яйцата на дървеници са толкова трудни за унищожаване?

ларви на дървеница
Ларвата на дървениците - представлява най-голямата заплаха за човека, защото е [...]